kulturskole

Bli korpsaspirant!

I Nordreisa har vi lange tradisjoner med musikkorps og mange har etterspurt korpsmusikk, særlig når det har nærmet seg 17....

Markerte FN-dagen

Kulturvirksomheten i Nordreisa kommune markerte FN-dagen søndag 24. oktober med kinofilm og mingle-arrangement i forkant. Kulturskolens Evgeny Lambrinov sørget for...