24. september 2023

Nordreisa kulturskole

Nordreisa kulturskole – ”Spillerom og Skaperglede”

Nordreisa kulturskole har en visjon om at vi skal være en meningsfylt og stimulerende fritidsaktivitet og tilrettelegge for og utvikle elevens kunstneriske og skapende evner, fremme forståelse, opplevelse og ikke minst interesse for kunst som uttrykksform. Vi har som mål at vi skal kunne gi et bredt tilbud innafor kulturskolens ressurser, men først og fremst ønsker vi at våre elever skal oppleve at hos oss er det rom for å utforske og skape, og at terskelen for å tørre og prøve egne uttrykksformer er så lav at den nesten ikke synes. Kulturskolen i Nordreisa skal i samarbeid med det øvrige skoleverket bidra til å fremme forståelse og interesse for kunst i lokalmiljøet.

Kulturskolekonsert
Foto: Wenche Offerdal

Visuelle kunstfag -tegning, form og farge, søm og keramikk Kunstfag er et tilbud som tar for seg mange teknikker. Tilbudet gis både til nybegynnere og viderekomne.

Kreativ skriving og foto Dette tilbudet er vevd litt sammen og kan variere noe i forhold til søkergruppe. Innen foto tilbyr vi praktisk innføring i fototeknikk og en fordypning i skapende bildekommunikasjon. I kreativ skriving får deltakerne utforske sin fantasi og kreativitet og uttrykke seg gjennom ord.

Visuelle kunstfag gir komprimert undervisning gjennom 10-ukers kurs.

Instrumentopplæring

Nordreisa kulturskole tilbyr for tiden undervisning i følgende instrumenter: Piano, sang , gitar (akustisk og el-bass) treblås og slagverk. Dersom du velger noen av disse instrumentene kreves det at du har eget instrument til å øve på. Undervisningen varierer mellom individuell opplæring og samspillgrupper. Når det gjelder sangtilbudet kan du også velge mellom individuelle sangtimer eller være med i en korgruppe.

Instrumentopplæring gis gjennom hele semesteret.

Til deg som vil søke eller allerede har plass

Kulturskolen har kontinuerlig opptak av elever hele året og du kan søke elevplass når som helst gjennom skoleåret. Undervisninga følger grunnskolens skolerute. Undervisningen i kulturskolen gis hovedsakelig på ettermiddag- og kveldstid. I noen tilfeller også i skole- eller SFO-tida. Hvis du allerede er elev og ønsker undervisning i flere fag/instrument, må du søke om plass for dette. Som elev i kulturskolen, beholder du plassen til den sies opp skriftlig. Hvis du ikke ønsker å fortsette skal skolen ha skriftlig utmelding på det samme elektroniske skjemaet

Hva koster det? Elevbetalingen for instrumentopplæring er i 2021 kr 1078,- for høstsemesteret og kr 1304,- for vårsemesteret. Det gis søskenmoderasjon; 25 % for en søsken og 50% ved flere. Ti ukers kurs koster kr 585,-

Vi tilbyr to gratis prøvetimer dersom du er usikker på instrumentvalg etc. Dette gjelder ikke kurselever. Ubetalt semesteravgift vil etter forfall anses som oppsigelse av elevplassen.

Kontaktinfo:

Roger Aronsen, fagleder
Mail: roger.aronsen@nordreisa.kommune.no
Tlf.: 404 28 060

Johanne Båtnes, virksomhetsleder kultur
Mail: johanne.batnes@nordreisa.kommune.no
Tlf. : 7758 8256

Hopp rett ned til innholdet