24. september 2023

Livssynsnøytralt seremonirom

Halti kulturscene er Nordreisa kommunes livssynsnøytrale seremonirom, som kan benyttes i forbindelse med vielser, begravelser o.l.

Kommunal vigsel foretas av ordfører eller varaordfører. Det kan være en privat og intim seremoni eller med gjester. Vi tilpasser lokalet og opplevelsen alt etter behov.

Fra 1. januar 2018 overførtes ansvaret for å gjennomføre borgerlige vigsler fra tingrettene til kommunene. Lovendringen innebærer at vigselsmyndigheten overføres fra tingretten til ordfører og varaordfører.

All kommunikasjon om vigsel er til orientering unntatt offentlighet.

Ta kontakt med Nordreisa kommune servicetorget for å avtale vigsel.

Les mer om kommunal vigsel her

Hopp rett ned til innholdet