24. september 2023

Om Kulturvirksomheten

haltikultur.no er en felles nettside for kulturavdelingen i Nordreisa kommune, formelt kalt virksomhet kultur.

Innen denne virksomheten er det flere underavdelinger, som Halti kulturscene, Nordreisa kino, Nordreisa bibliotek og Nordreisa kulturskole. Felles for disse er at de er lokalisert på Halti-bygget, med unntak av kulturskolen som har base på Storslett samfunnshus. Administrasjonen befinner seg også på Halti-bygget og er en del av fellesskapet der.

haltikultur.no får du aktuelle nyheter fra kulturavdelingen, reportasjer fra arrangementer, oversikt over hva som skjer og generell informasjon.

Halti-bygget har forøvrig en egen nettside, www.halti.no, hvor du kan følge med på hva som skjer på bygget. Den nettsiden driftes av Halti SA, som er et samvirkeforetak eid av de fem virksomhetene som holder hus der. 

Hopp rett ned til innholdet