Hovedsak

Bli korpsaspirant!

I Nordreisa har vi lange tradisjoner med musikkorps og mange har etterspurt korpsmusikk, særlig når det har nærmet seg 17....