7. juni 2023
Invitasjons til utopiverksted

Invitasjon til pizza og utopiverksted

Er du eller din organisasjon interessert i regional historie, tradisjonshandverk eller formidling av historie? Sitter du/dere inne med noen gode idéer om hvordan vi kan løfte formidling og publikumsopplevelse på de tre museumsanleggene på Tørfoss, i Birtavarre og Skibotn?

Nordreisa, Kåfjord og Storfjord kommuner er sammen med Nord-Troms museum deltakere i et pilotprosjekt for revitalisering av Fotefar mot nord. I den forbindelse inviterer vi til pizza og idémyldring på Halti på Storslett den 30. mai. Virkemiddelet er et såkalt ‘Utopiverksted’ for å generere gode ideer til gjennomføring og samle ressurser i et felleskap. Vi gjør oppmerksom på at det er påmelding til verkstedet, mer informasjon om hvordan du melder deg på finner du nederst på siden.

Sted: Halti kulturscene, Storslett (Nordreisa)
Tid: 30. mai kl. 17:00/18:00

  • Kl. 16.30 Gratis pizza for de som ønsker
  • Kl. 17.00 Oppstart av utopiverksted med introduksjon av deltagere og anlegg.
  • Kl. 17:15 Ove Jakobsen gir en innledning med introduksjon til utopi og filosofi rundt dette.
  • Kl. 18:00  Gruppearbeid hvor deltakerne selv bidra med historier, ideer og diskusjoner tilknyttet fotefarene i pilotprosjektet.

Kvelden avsluttes rundt kl. 20:30. Underveis blir det kaffepauser med noe til.  

Hva er prosjektet Fotefar mot Nord?

Fotefar mot nord-prosjektet er en veiviser i historia i Nord-Norge. På 1990-tallet valgte hver kommune i landsdelen ett kulturminne (Fotefar) som bidrag til prosjektet. Til sammen gir disse et bredt bilde av landsdelens folk, natur og virksomhet gjennom 10 000 år. Det ble skiltet og utgitt hefter som fortalte om fotefarene, men vel 30 år etter, er det behov for å se på fotefarene på ny. Nå samarbeider fylkeskommunene Troms og Finnmark, Nordland, Trøndelag, og Sametinget om revitalisering av prosjektet med støtte fra Riksantikvaren.

Blant de seks fotefarene som ble valgt ut i Nord-Troms på 1990-tallet, er tre museumsanlegg som fortsatt driftes av Nord-Troms museum idag; Tørfoss/Kuivakoski kvengård i Nordreisa, de sjøsamiske fjærbuene i Birtavarre i Kåfjord og Skibotn markedsplass i Storfjord. Du kan lese mer om anleggene og deres historie på museets nettsider (www.ntrm.no).

Hva er et Utopiverksted?

Utopiverkstedet ledes av professor Ove Jakobsen og førsteamanuensis Vivi Storsletten fra Handelsskolen ved Nord Universitet i Bodø.

Det er et verksted for høyttenking, idéer og dialog på kryss og tvers av roller, sektorer og grupper! Vi skal ikke snakke om hvordan vi tror fremtiden skal bli, men hvordan vi ønsker at den skal bli. Utopiverkstedet bruker metoder for deltakende samfunnsutvikling, og inneholder en kombinasjon av ulike dialogmetoder som brukes for å komme fram til svar på hvilken samfunnsutvikling og hvilke verdier vi ønsker oss i fremtiden. 

Dette konseptet er besluttet benyttet for alle 5 pilotprosjekter for å få frem konkrete innspill fra lokalsamfunnet og resultatene fra verkstedsøvelsene er bærende elementer videre i prosjektet.

Vi håper på stor deltakelse og ser frem til en interessant og lærerik opplevelse, og et felles løft av våre vakre og viktige fotefar i Nordreisa, Kåfjord og Storfjord!

Påmelding sendes Nord-Troms museum med navn, telefonnummer og opplysninger om eventuelle matallergier innen kl. 12:00 tirsdag 23. mai.

Epost: lise@ntrm.no
Mobil: 46503436

Hopp rett ned til innholdet