Ruth Uhlving takket for seg etter 40 år

Blomster

Pensjonistlivet venter nå for kulturkonsulenten, som tidligere har hatt stillinger som kultursjef, kinosjef, biblioteksjef og mye annet i løpet av sine drøye 40 år i Nordreisa kommune. Høsten 1980 startet hun i kommunen og 30. april 2021 mottok hun oppmerksomhet for sin innsats fra kolleger og kommunale ledere.

Arrangementet foregikk på Halti kulturscene. I salen var kolleger fra både kommunen og Halti-miljøet, samt kommunedirektør Jan-Hugo Sørensen, kommunalsjef for oppvekst og kultur Siri Ytterstad, kommunalsjef for drift og utvikling Dag Funderud og virksomhetsleder for kultur Johanne Båtnes.

Båtnes overrakte blomster og takket Uhlving for sin innsats gjennom alle år mens kommunedirektøren fikk æren av å overrekke medalje for lang og tro tjeneste fra Det Kongelige Selskap for Norges Vel. Uhlving ble av flere omtalt som selve prototypen på en lojal medarbeider.

Det var en rørt pensjonist som i sin takketale så tilbake på sin tid i kommunen og alt hun har opplevd i løpet av sin karriere. Talen gjenspeilet også de mange forandringer kommunen har gjennomgått gjennom tidene. Uhlving trakk også fram det å kunne åpne kinoen i Nordreisa i romjulen 1990 som ett av høydepunktene.

Helt til slutt ble det vist en film som blant annet inneholdt hilsninger fra en rekke kolleger fra både Nordreisa kommune og Halti-miljøet – samt tidligere ordfører Øyvind Evanger og nåværende ordfører Hilde Nyvoll.

Virksomhetsleder Johanne Båtnes
Kommunedirektør Jan-Hugo Sørensen
Ruth Uhlving
Kommunedirektør overrekker medalje for lang og tro tjeneste
Marius Johansen overrekker gave på vegne av Halti-miljøet
Ruth Uhlving takker for seg
Kake

Alle foto: Jørn Holm

Del denne artikkelen med venner:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin