Oppdatert informasjon om koronaordning for arrangement og aktivitet

– Perioden for ordningen er utvidet til 31. oktober – Søknadsfristen er forlenget til 15. november Koronaordning for frivillige lag og organisasjoner Frivillige lag og organisasjoner kan søke om tilskudd i forbindelse med arrangement og aktiviteter som er påvirket av covid-19 pandemien. Formålet med ordningen er å stimulere til gjennomføring av arrangement/aktivitet, men den gjelder …