En million til frivillig arbeid i Nordreisa

Ny søknadsordning klar. Nordreisa kommune har etablert et fond som skal støtte frivillige lag- og foreninger sitt arbeid innenfor kultur og idrett. Formålet er at midlene skal bidra til trivsel og vekst i Nordreisa. Vi inviterer til å søke om støtte til aktiviteter og tiltak. Kommunestyret satt allerede ved budsjett for 2019 av en million …