Sangkor for barn og unge

Kulturskolen i Nordreisa ønsker å etablere et tilbud med sangkor for barn og unge i kommunen. I den forbindelse åpner vi nå opp for søkere fra alle trinn i grunnskolen. Avhengig av interesse og søkermengde vil vi dele opp i egnede sanggrupper, eksempelvis: · 1. – 3 trinn Undervisningen vil i stor grad baseres på …

NYTT TILBUD: Dramalek

Nordreisa kulturskole tilbyr nå 10-ukers kurs: Dramalek for 6-9 åringer Onsdager fra 9. oktober kl 15.00-17.00 Gjennom dramalek, improvisasjon, rollespill, sang og musikk, vil barna få kjennskap til, og bli trygg på ulike uttrykksformer i teaterkunst. Søknadsfrist: Først-til-mølla prinsippet og senest 01.10.19. Maks antall: 10 elever Pris kr 570,- pr. kurs. Oppmøte for kurset er …