Klatrer på kulturindeks

Kulturlivet er i stadig fremgang. Nordreisa klatrer nok en gang på Norsk kulturindeks 2020, som produseres av Telemarkforskning. Indeksen for 2020 (som baserer seg på tall fra 2019) viser at kommunen ligger nå på 112. plass i landet totalt sett. For få år siden lå man nede på 334. plass men tallene viser at kommunen …