humor

Morsom trio

Latteren satt løst når trioen Arnt-Hjalmar, Elvis og Selnes inntok kulturscenen. Fra første stund runget latteren i det fullsatte lokalet...