Seminar om kroppspress

Entreprenør-elever arrangerer seminar om kroppspress og professor Jorunn Sundgot Borgen fra Norges Idrettshøgskole holder innlegg